Seyir defteri açıldı! / 27 bin 606 Suriyeli…

Seyir defteri açıldı! / 27 bin 606 Suriyeli…

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, "Halihazırda Suriyeli öğrenciler ülkemizdeki 182 üniversiteden 148'ine kayıtlı durumda" dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde yürütülen “Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi”ne ait tüm aşamaları içeren “Akademik Mirasın Seyir Defteri” yayımlandı.

Proje kapsamında New York, Washington, Londra, Essen, Berlin ve Brüksel’de toplantılar yapılırken, Ortadoğu’nun akademik mirasına sahip çıkılması için farkındalık artırıcı sunumlar gerçekleştirildi, Türkiye’nin mülteciler için yaptığı faaliyetler anlatıldı.

Aynı zamanda STK’lar ve parlamento üyeleri ile görüşüldü, akademik lobi faaliyetleri yürütüldü.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, “Akademik Mirasın Seyir Defteri”nde Suriyeli sığınmacılara yönelik faaliyetler hakkında şu bilgileri verdi:

"BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) açıkladığı verilere göre, dünya genelinde mültecilerin yükseköğretime erişim oranları yüzde 1’ken Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılarda bu oran yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin yükseköğretim kurumlarında yaklaşık 2 bin Suriyeli öğrencinin yer aldığı 2013-2014 akademik yılından günümüze kadar gelinen süreçte bu sayı 10 kat artarak 20 bini aşmıştır. Halihazırda Suriyeli öğrenciler ülkemizdeki 182 üniversiteden 148’ine kayıtlı durumda bulunmaktadır."

Abdullah Eren, bu noktada vurgulanması gereken diğer konunun, Türkiye’de Suriyeli öğrencilerin öğrenim harcından muaf tutulması olduğuna değinerek, şunları ekledi:

"Suriyeli sığınmacılar, bu sayede ek hiçbir masrafa dahil olmadan eğitim süreçlerini ekonomik olarak daha kolay bir şekilde sürdürme imkanına sahip olmaktadır. Ülkemizde üniversiteye kayıtlı Suriyeli öğrenci sayısı 27 bin 606 olup bu öğrencilerden 3 bin 556’sı tam burslu ve yaklaşık 16 bini ise kısmi burslu (öğrenim harç muafiyeti) olarak eğitimlerine devam etmektedir.

Öğrenimine tam burslu olarak devam eden öğrencilerden 876’sı BMMYK ve HOPES ile yürütülen burslar kapsamında uluslararası fonlarla eğitimlerini sürdürmektedir. Bugüne kadar üniversite çağındaki toplam 12 bin 531 Suriyeli öğrenciye tam burs desteği verilmiştir."

26.06.2020 (Haber Merkezi)