Seçkin Koleji’nde minikler yaparak yaşayarak öğreniyorlar

Seçkin Koleji’nde minikler yaparak yaşayarak öğreniyorlar

Seçkin Koleji ana sınıfı öğrencileri yaparak, yaşayarak, uygulayarak, günlük yaşam becerileri ve bilişsel gelişimi destekleyecek etkinliklerle eğitim ve öğretime güzel bir başlangıç yaptılar.

 

Okul müdürü Eyüp Yılmaz, "etkinliklerde Montessori yöntemi uygulayarak öğrencilerin yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını, güvenli, eğlenceli, özgürce hareket edebildiği okul ortamında, başkalarıyla ve kendi başına keşfederek, oynayarak, deney yaparak, uygulayarak ve duyu organlarını etkili kullanarak öğrenme yetisini kazanmasını hedefliyoruz." dedi.

Öğrencilerin bu sayede kişilikle ilgili güçlü bir kimlik oluşturduklarını belirten Yılmaz,  "çocuklarımızın kendini ifade etme becerileri kazanmasını, düşünme becerilerini geliştirmesi ve öğrenmeye karşı olumlu duygu geliştirmelerini amaçlıyoruz.” dedi.

25.09.2018 (Haber Merkezi)