İnternet salonları’ okullardan 100 metre uzaklıkta olacak

İnternet salonları’ okullardan 100 metre uzaklıkta olacak

İnternet salonları ile örgün eğitim kurumlarından, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokulları arasında en az 100 metre uzaklık bulunacak.

‘İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 25 Ocak 2020 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken, okulyurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması gereken umuma açık istirahat ve eğlence yerleri arasına internet kafeler de eklendi.

İnternet kafeleri de meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri ile alkollü içkilerin açık olarak satışının yapıldığı yerler gibi örgün eğitim kurumlarından, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokullarından en az 100 metre uzaklıkta bulunacak. İnternet salonlarında masalar ve sırt sırta gelen sandalyeler arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacak. Bu iş yerleri için ruhsat başvurusu yapacak kişilerde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek şartı aranacak.

Sorumlu müdür görevlendirilen hallerde ise bu şart, iş yeri sahibi veya sorumlu müdürden birisi için geçerli olacak. Bu diploma ve belgelerin yurtdışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmesi gerekecek. İnternet salonlarında, ana faaliyet dışında başka bir faaliyette bulunulması yasak olacak. İnternet salonları zemin altı katlarda faaliyet gösteremeyecek. Salonlar dört yıl içinde bu hükme uygun hale getirilecek. Bu salonlarda masalar en az 72x52 santimetre ölçülerinde olacak ve masayla sandalye sırtı arasında en az 55 santimetre boşluk bulundurulacak.

27.01.2020 (Hürriyet)