Gaziantep Eğitim-Sen'den LGS Değerlendirmesi

Gaziantep Eğitim-Sen'den LGS Değerlendirmesi

Eğitim Sen Gaziantep Şube Başkanı Ali Ersönmez LGS ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

 

1 milyon 29 bin 555 öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sınavı(LGS) sonuçları açıklandı. LGS sonuçları ile alakalı olarak açıklamalarda bulunan Eğitim Sen Gaziantep Şube Başkanı Ali Ersönmez, LGS’de Gaziantep’ten 17 öğrencinin tam puan aldığını belirterek, “Gaziantep’te tam puan alan öğrenci sayısının 17 olduğu bildirilmektedir. Bu öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyoruz. Ama bir ilin, ülkenin eğitim kalitesi, niteliği bireysel başarılarla ölçülemez. Sorulara doğru yanıt sayısına bakıldığında Gaziantep’in 30,94 net sayı ile Türkiye’de 66.sırada olduğu görülmektedir. Gaziantep’in ekonomik gelişmişliği ve sanayileşmesiyle övünülürken, yine şehirleşmenin, medeniyetler, uygarlıklar ve insanlığın beşiği olan Gaziantep’in eğitimde son sıralarda içimizi yakmaktadır” dedi. Gaziantep’in eğitimi için ciddi planlar yapılması gerektiğini vurgulayan Ersönmez, “Başta MEB ve yereldeki MEB yetkilileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yıllarca ortay çıkan bu tabloya karşı uzun ve kısa vadeli ciddi planlamalar yapmalıdır. İlimizde eğitimde ulaşmada ”fırsat eşitliği” oluşturulmalı, okullaşma velilerin ve öğrencilerin isteğine göre sağlanmalı, öğretmen ve derslik yetersizliği giderilmeli, ikili öğretim kaldırılmalı, okullar birer KÜLTÜRHANE haline getirilmeli” dedi.

KIZ ÖĞRENCİLER ‘DOĞRU CEVAP’ SAYISINDA ERKEK ÖĞRENCİLERİ GEÇTİ
1 milyon 29 bin 555 öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sınavı(LGS) sonuçları açıklandı. Liselere Geçiş Sınavı(LGS) sonuçları ile alakalı olarak açıklamalarda bulunan Eğitim Sen Gaziantep Şube Başkanı Ali Ersönmez, “Milli Eğitim Bakanlığı’nca, (MEB) 2019 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları ile birlikte sonuçların değerlendirildiği 2019 Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınav Raporu açıklandı. Rapora göre 2019 LGS’de öğrencilerin en başarılı olduğu ders Türkçe, en başarısız olduğu ders de matematik olmuş. Kız öğrencilerin ‘doğru cevap’ sayısında, matematik hariç tüm testlerde erkek öğrencileri geçtiğini görüyoruz. Sürekli eğitim hakkından yoksun bırakılmaya çalışılan, eğitimlerinin önüne sürekli engel konulmaya çalışılan, çocuk yaşta evlendirilen kız öğrencilerinin başarılı olması daha da anlamlıdır” dedi.

SINAV SORULARIN DAHA KOLAY VEYA DAHA DOĞRU HAZIRLANDI
Bu yılki LGS sorularının daha kolay veya daha doğru hazırlandığını ifade eden Ersönmez, “LGS’ye 1 milyon 29 bin 555 öğrenci girmiştir. Bu sınavda tüm sorulara 565 öğrencinin doğru cevap verdiği, bu öğrencilerin de 66 farklı ilde bulunduğu belirtildi. Bu durum bize geçen yıla göre sınav soruların daha kolay veya daha doğru hazırlandığını gösterebilir. Çünkü geçen yıl uygulanan sınavla adeta öğrenciler eğitimden soğutulmuş ve çalışma azimleri yok edilmişti” dedi.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 15’İ SINAVA GİRMEDİ
Ortaokuldan mezun olan öğrencilerin yüzde 15’inin sınava girmediğini belirten Ersönmez, “Türkçede 53 bin 264 öğrenci, matematikte 5 bin 794 öğrenci, fen bilimlerinde 5 bin 56 öğrenci, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük testindeki soruların tamamını 235 bin 995 öğrenci, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde 116 bin 246 öğrenci, Yabancı Dil alt testindeki soruların tamamını 97 bin 446 öğrenci doğru cevaplarken, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanan liselere geçiş sınavında binlerce öğrenci Matematik ve Türkçe sınavlarında başarısız olduğu tespit edilmiştir. MEB’in verilerine göre göre, 1 milyon 29 bin 555 öğrenci sınava katıldı. Ortaokuldan mezun olan öğrencilerin yüzde 85’inin sınava girmesi ve yüzde 15’inin sınava girmemesi öğrencilerin MEB’in sınavsız yerleştirme modeline olan güvensizliğini ve ayrıştırıcılığını göstermektedir” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER MATEMATİKTE BAŞARISIZ
Öğrencilerin matematik testindeki başarısızlığa dikkat çeken Ersönmez, “Adaylar 20 soruluk Matematik testinde ortalama 5 doğru yanıt verebildiği, öğrencilerin 20 soruluk Fen Bilimleri testindeki doğru yanıt ortalaması ise 9,97 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin matematik testindeki başarısızlığı ortaya çıkmaktadır. Aslında öğrencilerin sözel derslerde de yeteri başarıyı sağlamadığını veriler ve rapordan görebilmekteyiz. Türkçe testindeki 20 soruya ortalama 11,75, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testindeki doğru yanıtlarının ortalaması sırasıyla 6,88 ve 6,83 ve ortaokul mezuniyetine kadar yedi yıl zorunlu İngilizce dersi alan öğrenciler, 10 soruluk İngilizce testine ortalama 4,65 doğru yanıt verebilmesi eğitimin halini ve getirildiği durumu apacık ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ SORULARIN YARISINI BOŞ BIRAKTI
Öğrencilerin büyük bölümünün, soruların yarısını boş bıraktığına dikkat çeken, “Bu yıl cevaplama süresinin artırımına rağmen (80 dakika) öğrencilerin büyük bölümü, soruların yarısını boş bırakması sınavla, uygulanan eğitim müfredatın çelişkisini ortaya koymaktadır. Ailelerin eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin başarılarının da arttığının açıklandığı rapora göre, anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin puan ortalaması 278,89, lisansüstü olan öğrencilerin puan ortalaması ise 406,75 olarak belirlendi. Bu da bize insan yaşamı, toplumun geleceği için eğitimli olmanın gereğini açıklamaktadır” şeklinde konuştu.

GAZİANTEP’TE 17 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI
LGS’de Gaziantep’ten 17 öğrencinin tam puan aldığını dile getiren Ersönmez, “Gaziantep’te tam puan alan öğrenci sayısının 17 olduğu bildirilmektedir. Bu öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Ama bir ilin, ülkenin eğitim kalitesi, niteliği bireysel başarılarla ölçülemez. Ayrıca eğitimde ki kalite, gelişmişlik, verimlilik ölçütü sınavlar da değildir. Sınavlar esas alınsa bile ilimizin, ilçelerin, okulların başarısı sınava giren tüm öğrencilerin ortalama seviyesi ile ölçülmelidir” dedi.

GAZİANTEP TÜRKİYE’DE 66. SIRADA
Gaziantep’in 30,94 net sayı ile Türkiye’de 66’ncı sırada olduğu ifade eden Ersönmez, “Eğitimdeki sorunları, yetersizliği bireysel başarıların arkasına sığınarak ört pas edemeyiz. Sorulara doğru yanıt sayısına bakıldığında Gaziantep’in 30,94 net sayı ile Türkiye’de 66.sırada olduğu görülmektedir. Gaziantep’in ekonomik gelişmişliği ve sanayileşmesiyle övünülürken, yine şehirleşmenin, medeniyetler, uygarlıklar ve insanlığın beşiği olan Gaziantep’in eğitimde son sıralarda içimizi yakmaktadır. Gaziantep’te eğitimin sorunların çözümünde de sonlarda olduğunun ispatıdır” dedi.

GAZİANTEP’TE UZUN VE KISA VADELİ CİDDİ PLANLAMALAR YAPMALI
Gaziantep’in eğitimi için ciddi planlar yapılması gerektiğini vurgulayan Ersönmez, “Başta MEB ve yereldeki MEB yetkilileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yıllarca ortay çıkan bu tabloya karşı uzun ve kısa vadeli ciddi planlamalar yapmalıdır. Her şeyden önce Milli Eğitim yetkilileri, eğitim bileşenlerini, velileri, öğrencileri, tüm sendikaları, bilim kurumlarının sürece katılımını sağlamakla mükelleftir. İlimizde eğitimde ulaşmada ”fırsat eşitliği” oluşturulmalı, İlimizde eğitimde ulaşmada ”fırsat eşitliği” oluşturulmalı, okullaşma velilerin ve öğrencilerin isteğine göre sağlanmalı, öğretmen ve derslik yetersizliği giderilmeli, ikili öğretim kaldırılmalı, okullar birer KÜLTÜRHANE haline getirilmeli. Okulların sosyal, sportif, sanatsal ve  kültürel alanları oluşturulmalı. Eğitime yeteri bütçe ayrılmalı, doğru yatırımlar yapılmalı. Çalışma güçlüğü olan farklı bölgelerde öğretmenlere pozitif ayrımcı(özlük, ekonomik) haklar tanınmalı. Öğretmenlerin devamlılığı için çalışma koşulları ve kentteki yaşam şartlarının iyileştirilmesi önemlidir. MEB ve MEB’e bağlı kurumların “insanlığın, doğanın, yaşamın, dünyadaki gelişmelerin, hızla değişen  teknolojiye ve ihtiyaçlara”  yanıt olabilecek, “nitelikli, kamusal, eşitlikçi, demokratik, bilimsel bir eğitim anlayışına” uygun şekilde eğitim sistemini planlamalıdırlar” diye konuştu.

 

26.06.2019 (Haber Merkezi)