Dezavantajlı çocuklar için yaz okulu 1 Temmuz’da başlayacak

Dezavantajlı çocuklar için yaz okulu 1 Temmuz’da başlayacak

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında haftalık 30 saat verilecek. Eğitimler 1 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında okul öncesi dönemdeki Türk ve Suriyeli 40 bin dezavantajlı çocuk, dokuz haftalık yaz okuluyla desteklenecek.

MEB ve AB Türkiye Delegasyonu, PIKTES'in ikinci fazında okul öncesi dönemdeki Suriyeli ve Türk çocuklar için hem ilkokula hazırlanmaları hem de birbirleriyle kaynaşmaları amacıyla yaz döneminde yeni bir eğitim programını hayata geçirecek.

PIKTES Direktörü Pınar Özel, konuyla ilgili şunları söyledi:
"PIKTES'in ikinci fazında ilk defa erken çocukluk eğitimi yaz okullarına başlayacağız. Beş ve altı yaş grubunda daha önce hiç okula gitmemiş çocuklar için uygulanacak bu programda, hem Suriyeli hem Türk çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz.

Program, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ilkokula başlayacak ve daha önce hiç okula gitmemiş çocuklar için önemli bir fırsat. Çocukların okul adaptasyonlarını güçlendirmek, sosyal uyumlarını geliştirmek ve bazı kültürel farklılıklarını asgari seviyeye indirecek etkinlikler içeren dokuz haftalık bir eğitim programı olacak. Program 1 Temmuz'da başlayacak, 31 Ağustos'ta da tamamlamayı planlıyoruz. Haftada 30 saatlik bir program uygulayacağız.

ÇOCUKLARA FIRSAT EŞİTLİĞİ PENCERESİ AÇMAK İSTİYORUZ
Çocuklar eylülde ilkokula başlayacak. Ana sınıfına gitmemiş çocuklarla okul öncesi eğitim almış olanlarla aralarındaki  farkı kapatmayı hedefliyoruz. Programdaki Türk çocuklar da sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olan çocuklar olacak. Suriyeli çocuklarla genellikle aynı mahallelerde yaşayan çocuklar. Hepsine bir fırsat eşitliği penceresi açmayı istiyoruz.

26 İLDE 20 BİNİ SURİYELİ 40 BİN ÇOCUĞA ULAŞILACAK
PIKTES, Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 26 ilde uygulanıyor. Program da bu illerde uygulanacak. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile çalışıyoruz bu eğitim programında. Bu çocuklar daha önce hiç okula gelmedikleri için yaklaşık olarak bir rakam belirleyebiliyoruz şu anda. 20 bini Suriyeli 20 bini Türk yaklaşık 40 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu aslında bizim için pilot uygulama gibi. Çünkü erken çocukluk çağında çok daha fazla çocuk var. 40 bin çocuğa bu yaz döneminde ulaşmayı hedefliyoruz. Programda hem sosyal uyum faaliyetleri hem de çocukların birbirlerini tanımasına yönelik etkinlikler var. Çocukların sonrasında okula adaptasyonlarını kolaylaştıracak, öz bakım, motor becerilerini geliştirecek çeşitli etkinlikler olacak.

PROGRAMDA DİL KAZANIMLARINI ÖN PLANDA TUTTUK
Çocuklar, birlikte oynayarak dil becerilerini de geliştirecek. Programda dil kazanımlarını ön planda tuttuk. Bu programın Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün normalde uyguladığı programlardan esas farkı dil kazanımlarının daha fazla ön planda olması. Böylece Suriyeli çocukların okula belirli bir Türkçe seviyesiyle başlayıp daha kolay uyum sağlamaları hedefleniyor. Çocuklar aynı zamanda birbirlerinin kültürlerini öğrenerek farklı oyunlar oynayacak. Bu uyumun yakalanması önemli.

EN ÖNEMLİ FAALİYET ÇOCUKLARA TÜRKÇE ÖĞRETMEK
PIKTES kapsamında çocukların uyumu için en önemli faaliyet çocuklara Türkçe öğretmek. Çünkü çocuk kendisini ifade edemediği ve iletişim kuramadığı zaman okula devam problemleri de yaşanıyor. Akademik olarak başarısında da çok fazla bir ilerleme kaydedemiyor.

10.06.2019 (Hürriyet)